Chính sách cookie
Cookies là rất cần thiết để tối ưu hóa trang web. Chúng ghi lại thống kê sử dụng chung, và lưu trữ các thông tin khác, và cung cấp các tính năng như các công cụ so sánh. Những cookie này không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookie trên trang chính sách bảo mật

Địa điểm xe

Sài Gòn Ford - Trần Đình Xu
72 Trần Đình Xu
Phường Cô Giang
Quận 1
Xưởng dịch vụ Trần Đình Xu

Thành phố Hồ Chí Minh

Sài Gòn Ford - Trần Đình Xu

72 Trần Đình Xu
Phường Cô Giang
Quận 1
Xưởng dịch vụ Trần Đình Xu

Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 710.8888.6 | Ext: 4
Sài Gòn Ford - Trần Đình Xu

Chi tiết liên hệ từng bộ phận

Phòng Dịch vụ

Giờ mở cửa

Thứ 2- thứ 6: 09:00 to 17:30

Điện thoại
0908.195.059

Chăm sóc khách hàng

Giờ mở cửa

Mon-Fri: 09:00 to 17:30

Điện thoại
(028) 710.8888.6 | Ext: 400

Kế toán

Giờ mở cửa

Mon-Fri: 09:00 to 17:30

Điện thoại
(028) 710.8888.6 | Ext: 404