Thông báo Quan trọng về dịch COVID-19
CHÍNH SÁCH COOKIE
Các cookies này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập trang web và không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookies trên trang chính sách bảo mật ở cuối trang web này. Trang Chính sách Riêng tư

Địa điểm xe

Sài Gòn Ford - Trần Đình Xu
72 Trần Đình Xu
Phường Cô Giang
Quận 1
Xưởng dịch vụ Trần Đình Xu

Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0908195059

Sài Gòn Ford - Trần Đình Xu

72 Trần Đình Xu
Phường Cô Giang
Quận 1
Xưởng dịch vụ Trần Đình Xu

Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0908195059

Chi tiết liên hệ từng bộ phận

Phòng Dịch vụ

Giờ mở cửa

Thứ 2- thứ 6: 09:00 to 17:30

Điện thoại
0908.195.059

Cố Vấn Dịch Vụ

Giờ mở cửa

Mon - Sat: 08:00 to 18:00

Điện thoại
(028) 710.8888.6 | Ext: 411

Bảo Hiểm

Giờ mở cửa

Mon - Sat: 08:00 to 18:00

Điện thoại
090.887.6933

Chăm sóc khách hàng

Giờ mở cửa

Mon-Fri: 09:00 to 17:30

Điện thoại
(028) 710.8888.6 | Ext: 400

Phụ tùng - phụ kiện

Giờ mở cửa

Mon - Sat: 08:00 to 18:00

Điện thoại
(028) 710.8888.6 | Ext: 410

Kế toán

Giờ mở cửa

Mon-Fri: 09:00 to 17:30

Điện thoại
(028) 710.8888.6 | Ext: 404