Chính sách cookie
Các cookies này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập trang web và không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookies trên trang chính sách bảo mật ở cuối trang web này. Quy định sử dụng

Địa điểm xe

Sài Gòn Ford - Trần Đình Xu
72 Trần Đình Xu
Phường Cô Giang
Quận 1
Xưởng dịch vụ Trần Đình Xu

Thành phố Hồ Chí Minh

Sài Gòn Ford - Trần Đình Xu

72 Trần Đình Xu
Phường Cô Giang
Quận 1
Xưởng dịch vụ Trần Đình Xu

Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 710.8888.6 | Ext: 4

Chi tiết liên hệ từng bộ phận

Phòng Dịch vụ

Giờ mở cửa

Thứ 2- thứ 6: 09:00 to 17:30

Điện thoại
0908.195.059

Chăm sóc khách hàng

Giờ mở cửa

Mon-Fri: 09:00 to 17:30

Điện thoại
(028) 710.8888.6 | Ext: 400

Kế toán

Giờ mở cửa

Mon-Fri: 09:00 to 17:30

Điện thoại
(028) 710.8888.6 | Ext: 404

Cố Vấn Dịch Vụ

Giờ mở cửa

Mon - Sat: 08:00 to 18:00

Điện thoại
(028) 710.8888.6 | Ext: 411

Phụ tùng - phụ kiện

Giờ mở cửa

Mon - Sat: 08:00 to 18:00

Điện thoại
(028) 710.8888.6 | Ext: 410

Bảo Hiểm

Giờ mở cửa

Mon - Sat: 08:00 to 18:00

Điện thoại
090.887.6933