Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc phát triển sự nghiệp cùng Sài Gòn Ford. 

Sự đóng góp của cá nhân cũng như tập thể người lao động Tại Sài Gòn Ford là nền tảng tạo nên sự phát triển của công ty được lớn mạnh và bền vũng do đó chính sách đãi ngộ lao động luôn được Công ty xem trọng và liên tục hoàn thiện.

Hiện tại, Sài Gòn Ford đang tuyển các vị trí sau đây. Xin vui lòng nhấn vào đường link vị trí mong muốn để tìm hiểu thêm và nộp hồ sơ trước khi hết hạn!

1. 04 Nhân viên Chăm sóc Khách hàng DCRC

Xem Chi tiết và Ứng tuyển ngay

2. 01 Kế toán viên

Xem Chi tiết và Ứng tuyển ngay

3. 02 Nhân viên Marketing

Xem Chi tiết và Ứng tuyển ngay

4. 20 Kỹ thuật viên sửa chữa Ô Tô

Xem Chi tiết và Ứng tuyển ngay

5. 10 Thợ sơn và Thợ đồng

Xem Chi tiết và Ứng tuyển ngay

6. 20 Nhân viên kinh doanh ô tô

Xem Chi tiết và Ứng tuyển ngay