Thông báo Quan trọng về dịch COVID-19
CHÍNH SÁCH COOKIE
Các cookies này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập trang web và không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookies trên trang chính sách bảo mật ở cuối trang web này. Trang Chính sách Riêng tư

03/11/2017

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 10 THÁNG - 2018

Sáng nay, ngày 03/11/2017, Sài Gòn Ford tổ chức:

"HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 10 THÁNG ĐẦU NĂM"

Thay mặt Ban giám đốc công ty, ông Nguyễn Văn Trãi đã tổng kết kết quả kinh doanh trong 10 tháng vừa qua và đề ra chỉ tiêu thực hiện cho những tháng tiếp theo.

Qua đó, toàn thể nhân viên tiếp thu ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám Đốc – ông Phan Dương Cửu Long, tiếp tục không ngừng nâng cao kỹ năng và chuyên môn nhằm duy trì và phát triển doanh số bán hàng.


Tin tức